sling-xich-2-chan
Chain Sling 03
30/06/2017
thung2
SP E-CUT HARD
30/06/2017

Chain Sling 04

sling-xich-1-chan

alloy_chain_slings-1 alloy_chain_slings-1a

CẢNH BÁO

Để ngăn chặn khả năng xảy ra thương tật nghiêm trọng:
• KHÔNG VƯỢT QUÁ giới hạn tải làm việc (WLL).
• KHÔNG sốc hoặc ảnh hưởng tải.
• KHÔNG SỬ DỤNG nếu thấy bị méo hay mòn.

contruction Chain-CampbellBinder Chains-Campbell