09/05/2018
thung2

Dầu gia công cho nhôm – đồng

Xem thông số kỹ thuật Tại đây
09/05/2018
EM731

Dầu gia công cao cấp EM 731

Xem thông số kỹ thuật Tại đây
09/05/2018
EM738

Dầu gia công cao cấp EM 738

Xem thông số kỹ thuật Tại đây
19/12/2017
111

Cáp cẩu vải

19/12/2017
333

Cáp cẩu vải 03

19/12/2017
222

Cáp cẩu vải 02

18/12/2017
444

Bảng giá

24/10/2017
20171024_103324-1

Kẹp trục vít

Thông số kỹ thuật
17/10/2017
palang

Palang cáp điện

Xem thông số chi tiết Tại đây
13/10/2017
Nyfrost 68

Dầu máy nén khí (Thụy Điển)

Chi tiết Thông số kỹ thuật Nyfrost_46 Chi tiết Thông số kỹ thuật Nyfrost_68
20/09/2017
co2

Palang điện – Tời điện

Xem thông số chi tiết Tại đây
20/09/2017
co1

Palang điện

Xem thông số chi tiết Tại đây