13/10/2017
Nyfrost 68

Dầu máy nén khí (Thụy Điển)

Chi tiết Thông số kỹ thuật Nyfrost_46 Chi tiết Thông số kỹ thuật Nyfrost_68
23/06/2017
Everest_4L-1

Dầu máy nén lạnh tổng hợp (USA)

Bảng Thông số kỹ thuật EVEREST 32   Bảng thông số kỹ thuật EVEREST 220