24/10/2017
20171024_103324-1

Kẹp trục vít

Thông số kỹ thuật
22/06/2017
kep-nang-ha-2

Kẹp tôn 03

22/06/2017
kep-nang-ha-1

Kẹp tôn 02

15/06/2017
kep-nang-ha

Kẹp tôn