23/06/2017
Everest_4L-1

Dầu máy nén lạnh tổng hợp (USA)

Bảng Thông số kỹ thuật EVEREST 32   Bảng thông số kỹ thuật EVEREST 220
22/06/2017
Con-chay-2

Con chạy 03

22/06/2017
Con-chay-1

Con chạy 02

22/06/2017
kep-nang-ha-2

Kẹp tôn 03

22/06/2017
kep-nang-ha-1

Kẹp tôn 02

22/06/2017
SLR085

SLR085

Xem thông số chi tiết Tại đây
22/06/2017
moc-cau-2

SLR-078

22/06/2017
pa-lang-1

Pa lăng

19/06/2017
sling-xich-3-chan

Sling Xích 3 Chân

19/06/2017
sling-xich-2-chan

Sling Xích 2 Chân

CẢNH BÁO Để ngăn chặn khả năng xảy ra thương tật nghiêm trọng: • KHÔNG VƯỢT QUÁ giới hạn tải làm việc (WLL). • KHÔNG sốc […]
19/06/2017
sling-xich-1-chan

Sling Xích 1 Chân

CẢNH BÁO Để ngăn chặn khả năng xảy ra thương tật nghiêm trọng: • KHÔNG VƯỢT QUÁ giới hạn tải làm việc (WLL). • KHÔNG sốc […]
15/06/2017
Con chạy

Con chạy